Projekt Fresh senior

Zdravé a spokojené stárnutí je multifaktoriálním procesem, na kterém se vedle individuálních okolností a širšího společenského nastavení nezanedbatelnou měrou podílí komunitní zakotvení jedince. Projekt Fresh senior svými aktivitami podporuje široké spektrum oblastí života seniorů a díky tomu je již od roku 2012 hodnotnou součástí komunitního zázemí občanů hlavního města Prahy.

Vzhledem k dlouhodobému fungování projektu Fresh senior máme dostatek zkušeností pro zformování jasných cílů. Pravidelná setkávání a interakce přímo se seniory nám pak dávají dostatek kvalitních podnětů pro tvorbu konkrétních programů. Projekt Fresh senior se skládá z šesti aktivit: Fresh senior klub, Vitalita Fresh senior, Akademie Fresh senior, Fresh senior kurzy a poradny, Fresh senior festival a novinkou roku 2015 se stalo Fresh senior divadlo.

Fresh senior klub nabízí nejrůznější kulturně společenské programy, které přináší seniorům kvalitní podněty a alternativy trávení volného času. Taktéž se při těchto činnostech spoluvytváří sociální síť, která je významným a důležitým faktorem pro kvalitu života v pozdním věku.

V uplynulých letech nabídnul Fresh senior klub seniorům besedy s osobnostmi, např. Halinou Pawlowskou, Naďou Konvalinkovou, Jiřím Stránským, Soňou Červenou, Helenou Třeštíkovou, Olgou Sommerovou, Jiřím Lábusem. Koncerty slavných jmen jako jsou Pavel Bobek, Viktor Sodoma, Jiří Štědroň, Yvonne Přenosilová, Spirituál kvintet, Wabi Daněk. Velmi oblíbené jsou mezi seniory kulturní vycházky v Praze i výlety mimo ni. Od svého počátku pořádá Fresh senior Mezinárodní večery, velký úspěch sklidil Indický, Rakouský, Arménský, Slovenský, Rumunský, Americký i další.

V současnosti již stárnutí není výsadou několika vyvolených, ale je umožněno většině z nás. Průměrná délka života se stále prodlužuje a to s sebou přináší zatíženost vysokou nemocností (chronické choroby, zhoršování fyzické zdatnosti a soběstačnosti). Nedostatek aktivního pohybu způsobuje nejen úbytek svalové hmoty a s tím související zhoršení hybného aparátu, ale mnohdy i negativní následky pro kognitivní funkce s následkem celkového strádání organismu.

Vhodná pohybová aktivita jednoznačně zpomaluje negativní důsledky stárnutí a zvyšuje kvalitu života seniorů. Vitalita Fresh senior je cyklus aktivizačních a validačních programů podporujících zdravé stárnutí. Různorodý program nabízí seniorům z hlavního města možnost aktivního trávení volného času, zaměřuje se na nabízení náležitých aktivit a shledává se s rostoucím zájmem cílové skupiny.

Akademie Fresh senior je cyklus odborných přednášek a diskusních odpolední, který otevírá závažná témata, se kterými se senioři mohou setkat ve svém běžném životě. Přední čestí odborníci nejprve uvádějí do problematiky daného tématu a následně je návštěvníkům dán prostor pro dotazy a diskusi.

Témata roku 2016 budou rozdělena do tří oblastí: filosoficko psychologický (Psychohygiena a psychosomatika, Reminiscence a bilancování a Logoterapie a existenciální analýza), sociálně právní (Dlouhodobá péče v domácím prostředí, Umění doprovázet a O postavení pečujících v české společnosti) a kulturně spirituální (Psychologie spirituality, Náboženství a kolektivní násilí, Mezináboženský dialog a Bohatsví a chudoba v pohledu náboženství).

Vzdělání považujeme za jednu z nejdůležitějších věcí v našem životě, proto pomáháme seniorům udržet krok s dobou. V programovém zaměření Fresh Senior kurzů proto klademe důraz, nejen na celoživotní vzdělávání, jakožto formu aktivizace vitality a paměti člověka, ale i na stránku duchovní i fyzickou. Proto v nabídce naleznete, jak kurzy anglické a francouzské konverzace, tak i kondiční kurzy se zaměřením na fyzioterapii, jógu, nebo Tai-Ji, až po výtvarné a tvůrčí dílny. V rámci hesla, ve zdravém těle zdravý duch, se tak snažíme seniorům pomoci zůstat co nejdéle aktivní a nejlépe ve svém přirozeném prostředí.

Více informací o aktuální nabídce naleznete v sekci: KURZY

Fresh Senior festival je jedinečný mutižánrový festival otevřený napříč generacemi. Jeho základní ideou je zajímavě a vkusně propojit různorodé okruhy týkající se tématu stárnutí a aktivního stáří.

Cílem festivalu je rozvoj a nabídka širokého spektra společenských i volnočasových aktivit a kulturních zážitků, kde se mažou jednotlivé rozdíly a generace se mezi sebou mohou obohacovat za pomoci nápaditého a rozmanitého programu. Festivalová koncepce takto upozorňuje na fakt, že pozitivní přístup k životu není limitován věkem. Naopak přirozeně ukazuje, že koncerty, besedy, divadelní představení, odborné přednášky, dílny, či praktické sociální, právní i zdravotní poradenství je tématem pro všechny věkové kategorie.

Více informací o samotném festivalu, i o tom, že senioři mohou mít festival, naleznete na webových našich webových stránkách: www.freshseniorfestival.cz

Seniorské divadlo je v českém prostředí novým pojmem, na který chce svým působením upozornit projekt Fresh senior. Svým založením Fresh senior iniciuje činný život v postproduktivním věku mnoha kulturními a společenskými aktivitami, ke kterým v létě roku 2014 připojil i hereckou dílnu zakončenou úspěšným divadelním představením v divadle Semafor.

Po této zkušenosti vzniknul mezi účastníky prázdninové herecké dílny i diváky vzniklého autorského představení zájem v divadelní činnosti pokračovat. Tento zájem neustal ani po odmlce několika měsíců, během kterých divadelníci rozmýšleli, jakým způsobem by mohli svou následující činnost uchopit. Na snadě bylo pravidelné scházení se formou každotýdenních divadelních kurzů. Toto se tito kreativní senioři rozhodli rozšířit o pravidelná představení ve spolupráci se základními školami.