COVID-19 – Oznámení o konání akcí Fresh Senior

Vážení příznivci Fresh Senior,

během všech podzimních akcí je nutné i nadále dodržovat platná protiepidemická opatření a řídit se pokyny pořadatelů. Zrušení či změna programu vyhrazena.

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících  podmínek vstupu:

  •  negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  •  negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
  •  absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Děkujeme za pochopení.