O nás

Projekt Fresh senior

Zdravé a spokojené stárnutí je multifaktoriálním procesem, na kterém se vedle individuálních okolností a širšího společenského nastavení nezanedbatelnou měrou podílí komunitní zakotvení jedince. Projekt Fresh senior svými aktivitami podporuje široké spektrum oblastí života seniorů a díky tomu je již od roku 2012 hodnotnou součástí komunitního zázemí občanů hlavního města Prahy.

Vzhledem k dlouhodobému fungování projektu Fresh senior máme dostatek zkušeností pro zformování jasných cílů. Pravidelná setkávání a interakce přímo se seniory nám pak dávají dostatek kvalitních podnětů pro tvorbu konkrétních programů. Projekt Fresh senior se skládá z šesti aktivit: Fresh senior klub, Vitalita Fresh senior, Akademie Fresh senior, Fresh senior kurzy a poradny, Fresh senior festival a novinkou roku 2015 se stalo Fresh senior divadlo.

Fresh senior klub nabízí nejrůznější kulturně společenské programy, které přináší seniorům kvalitní podněty a alternativy trávení volného času. Taktéž se při těchto činnostech spoluvytváří sociální síť, která je významným a důležitým faktorem pro kvalitu života v pozdním věku.

V uplynulých letech nabídnul Fresh senior klub seniorům besedy s osobnostmi, např. Halinou Pawlowskou, Naďou Konvalinkovou, Jiřím Stránským, Soňou Červenou, Helenou Třeštíkovou, Olgou Sommerovou, Jiřím Lábusem. Koncerty slavných jmen jako jsou Pavel Bobek, Viktor Sodoma, Jiří Štědroň, Yvonne Přenosilová, Spirituál kvintet, Wabi Daněk. Velmi oblíbené jsou mezi seniory kulturní vycházky v Praze i výlety mimo ni. Od svého počátku pořádá Fresh senior Mezinárodní večery, velký úspěch sklidil Indický, Rakouský, Arménský, Slovenský, Rumunský, Americký i další.

Akademií Fresh senior je označováno pravidelné zařazování odborných přednášek na zdravotní a aktuální témata, se kterými se senioři mohou setkat ve svém běžném životě. Přední čestí odborníci nejprve uvádějí do problematiky daného tématu a následně je návštěvníkům dán prostor pro dotazy a diskusi.

 

Fresh Senior festival je jedinečný mutižánrový festival otevřený napříč generacemi. Jeho základní ideou je zajímavě a vkusně propojit různorodé okruhy týkající se tématu stárnutí a aktivního stáří.

Cílem festivalu je rozvoj a nabídka širokého spektra společenských i volnočasových aktivit a kulturních zážitků, kde se mažou jednotlivé rozdíly a generace se mezi sebou mohou obohacovat za pomoci nápaditého a rozmanitého programu. Festivalová koncepce takto upozorňuje na fakt, že pozitivní přístup k životu není limitován věkem. Naopak přirozeně ukazuje, že koncerty, besedy, divadelní představení, odborné přednášky, dílny, či praktické sociální, právní i zdravotní poradenství je tématem pro všechny věkové kategorie.

Více informací o samotném festivalu, i o tom, že senioři mohou mít festival, naleznete na webových našich webových stránkách: www.freshseniorfestival.cz

Vzdělání považujeme za jednu z nejdůležitějších věcí v našem životě, proto pomáháme seniorům udržet krok s dobou. V programovém zaměření Fresh Senior kurzů proto klademe důraz, nejen na celoživotní vzdělávání, jakožto formu aktivizace vitality a paměti člověka, ale i na stránku duchovní i fyzickou. Proto v nabídce naleznete, jak kurzy anglické a francouzské konverzace, tak i kondiční kurzy se zaměřením na fyzioterapii, jógu, nebo Tai-Ji, až po výtvarné a tvůrčí dílny. V rámci hesla, ve zdravém těle zdravý duch, se tak snažíme seniorům pomoci zůstat co nejdéle aktivní a nejlépe ve svém přirozeném prostředí.

Výtvarný kurz a jazykové kurzy probíhají v dopoledních hodinách od úterý do čtvrtka ve společenském sále a klubovně  Villa Pellé, pelléova 10. Praha 6.

Cvičení probíhají ve Studiu MOANALUA, Muchova ulice 2 - na rohu proti objektu Villa Pellé.

 

Více informací o aktuální nabídce naleznete v sekci: KURZY