Zdravotní a místopisná vycházka KOLONIE DOMOV

Kolonie Domov na Žižkově Vznikem první Československé republiky, hlavní město nového státu potřebovalo zajistit domov pro velký počet státních zaměstnanců. Byla zakládána četná stavební bytová družstva státních a veřejných zaměstnanců a na pozemcích, daleko za Prahou, probíhala výstavba nových bytových kolonií. Architekt Ladislav Machoň vypracoval urbanistický plán pro výstavbu čtvrti o 63 domcích pro členy družstva Domov státních a jiných veřejných zaměstnanců na zakoupených pozemcích na Žižkově. Domy byly k nastěhování r. 1922. A tak je dodnes kolonie Domov ukázkou částečně zachovalé prvorepublikové výstavby ve formě zahradního města. Vhodným výchozím bodem na tuto vycházku je Žižkov - Ohrada. Poznávání kolonie Domov, kostela sv. Vojtěcha a zpět zahrádkářskou kolonií na Balkáně a bývalou nouzovou kolonii Krejcárek do výchozího místa

Fotogalerie