STRAHOVSKÝ KLÁŠTER II., komentovaná exkurze

Královská kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi nejstarší doposud existující kláštery premonstrátského řádu na světě. Od příchodu prvních premonstrátů v roce 1143 zde řeholní společenství úspěšně rozvíjí řeholní život a v celé své historii hraje významnou úlohu v dějinách českých zemí. Opakovaná komentovaná exkurze do obrazárny a konventu s průvodkyní Lenkou Klikovou

.
Sraz v 14.30 před Strahovským klášterem, Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1. Na tuto akci je NUTNÁ písemná rezervace na karolina@freshsenior.cz. Potvrzenou rezervaci předložte při prezenci organizátorovi akce.

Fotogalerie