STARÉ STROMY V ZAHRADĚ

PŘEDNÁŠKA S PROJEKCÍ

Přednáška Ing. Štěpána Kubíka, PhD. z České zemědělské univerzity o nepostradatelnosti a smysluplnosti zachování starých stromů v zahradách, respektu k historii a tradici i z pohledu ochrany a kontinuity přírodního prostředí.

 

Starých stromů v krajině za posledních 100 let silně ubylo. To mělo velký dopad na druhovou diverzitu, neboť došlo k jejímu významnému poklesu. Řada živočišných druhů vázaných právě na staré stromy buď vymizela z naší fauny úplně, nebo došlo k výraznému snížení velikosti jejich populací. V poslední době je trend obnova starých sadů v zemědělské krajině. Ty mohou poskytnout záchytná refugia pro ubývající živočišné druhy.

Fotogalerie