PERU - po stopách synů Slunce, cestopisná přednáška

Peru, třetí největší stát jižní Ameriky, je pestrou zemí s mnoha extrémy a zvláštnostmi. Název Peru znamená v kečuánštině dostatek, protože ještě před necelými pěti stoletími představovalo území Peru centrum bohaté a slavné říše Inků, o jejíž zánik se přičinili španělští dobyvatelé.

Poslední civilizací předkolumbovské Ameriky byli Inkové. Ti se označovali jako synové boha Slunce. Podle legendy jejich předci mysticky vystoupili z vod jezera Titicaca. Na přelomu 15. a 16. století vybudovali Inkové říši, která v Andách kopírovala Tichý oceán od dnešního severního Chile na jihu až po Ekvádor na severu. Božské slunce zhmotnili Inkové do zlata. To stálo u zrodu jejich kultury, u její slávy i pádu. Potomci Inků dnes tvoří velkou část peruánské populace. Ve společenské hierarchii však zaujímají postavení chudiny. Připomínkou zářné incké civilizace tak nejsou lidé, nýbrž architektonické památky, zasazené do úchvatného prostředí jihoamerických And. Machu Picchu bylo před lety zařazeno mezi sedm divů světa. Cuzco patří mezi nejkrásnější města celého kontinentu. Na Peru se podíváme inckým úhlem pohledu. Přednášku doplněnou projekcí povede Michal Hrázdil.

Fotogalerie