Ořechovka

Ořechovka

Ořechovka patří mezi  pražské vilové čtvrti, jejichž začátky souvisejí se založením nové  Československé republiky. Vznikala nová ministerstva, úřady a bylo zapotřebí zajistit bydlení úředníkům nových ministerstev. Původně se v těchto místech rozkládala barokní zahrada ve stylu francouzských parků s upravenou vegetací a  zámečkem šlechtice Jana Kryštofa Bořka.  Letohrádek i okolí se zahradami  bylo zničeno v roce 1742 v průběhu války o  rakouské dědictví. Z názvu Bořekovky, což připomínalo původní název majitele zámečku, se postupně stala Vořechovka a vzhledem ke vznikající luxusní čtvrti se ustálil název Ořechovka .V roce 1919 byla vypsána veřejná soutěž na stavbu rodinných domků stavebního družstva státních zaměstnanců, do které se přihlásila  celá řada známých architektů té doby.  Ze soutěže vyšli vítězové, ale i dalším, kteří se soutěže  zúčastnili, se zalíbilo klidné okolí moderního zahradního města a začali si zde stavět soukromé vily architekti, sochaři, malíři a  další osobnosti. Již v době první republiky se Ořechovka stala  jednou z nejprestižnějších adres pro bydlení v Praze a to platí dodnes. Vycházku povede paní Marie Hátleová.

Fotogalerie