Krajinou Čingischána po řece Orchon s Martinem Kratochvílem

Panensky čisté a zřídka osídlené rozsáhlé je povodí řeky Orchon v délce 570 km v severním Mongolsku. Divoká zvířata, zelené pastviny a oblaka sklenující obzor až v nekonečnu, vytvářejí neopakovatelný kolorit řeky, která rozmrzá jen od května do listopadu. Moc chána Džingise uchvacovala státní celky a impéria, která se zdála neporazitelná. S pouhými deseti tisíci muži ovládl v té době 23 % známé celosvětové souše, což se nikomu před ním ani po něm nepovedlo. V těchto historických kulisách se odehrává filmový dokument. 

Fotogalerie