Komentovaná prohlídka expozice NTM Praha

Sraz před budovou Nár.technického muzea, Praha 7, Kostelní 42 v 15:45 hod Navážeme na úspěšnou první část prohlídky expozice Tiskařství . Díky odbornému výkladu kurátora se seznámíme s vývojem hlavních tiskařských technologií a jejich technickým zdokonalováním od vynálezu knihtisku až po digitální současnost. Rezervace na tuto akci nutná na info@porteos.cz nebo karolina@freshsenior.cz.  

Fotogalerie