Když rozbolí duše, přednáška s následnou poradnou

přednáška a zdravotně sociální poradna MUDr. M.Kasala

 

Tématem bude závislost - v dnešní době je závislost všudypřítomný problém.

Lidé se snaží ulevit si, relaxovat pomoci látek i alkoholu. O psychotropních

látkách, ale i sociálních sítích budeme mluvit v kontextu škodlivého užívání a návyku. 

 

 

Fotogalerie