KDYŽ ROZBOLÍ DUŠE I., přednáška, poradna

První ze série přednášek / poraden ve spolupráci s Centrem  duševního zdraví se bude týkat problematiky správného užívání  a rizika nadužívání léků na spaní.

Přednášet bude kpt. MUDr. Matěj Kasal z psychiatrického oddělení Ústřední vojenské nemocnice. 

U programů bez rezervace je sál otevřen pro příchozí 30 minut  před začátkem akce, účast na akci je pak limitována kapacitou sálu.

 

Fotogalerie