Jižní zahrady Pražského hradu

Jižní zahrady Pražského hradu

Projdeme si společně s Marií Hátleovou jižní zahrady Pražského hradu, k nimž  se řadí  Rajská zahrada  a na ni navazující  zahrada Na Valech, kterou se dá dojít až k Opyši. První zahradou při vstupu z Nových zámeckých schodů je zahrada Rajská. Vznikla roku 1562 na příkaz arcivévody Ferdinanda Tyrolského, syna  Ferdinanda I., jako jeho soukromá zahrada. Za Rudolfa II. zahradu zdobila voliéra, lázeň a věž pro trubače. Po jejím zboření byl za císaře Matyáše v r. 1614 vystavěn kruhový renesanční pavilonek s věžičkou, dodnes dochovaný. Další zahrada Na Valech, vznikla na místě bývalého jižního obranného předpolí Pražského hradu, jak už její název napovídá. Je větší než sousedící Rajská zahrada a v dnešní době, dva raně barokní pískovcové monolity připomínají událost, kdy byli v roce 1618 do této zahrady z oken Starého královského paláce vyhození katoličtí místodržící Jaroslav Bořita z Martinic a Vilém Slavata z Chlumu.

Sraz:  15:45 před vstupem do zahrady Na Valech – vstup od Opyše,
východní brána Pražského hradu ( výstup  po Starých zámeckých schodech )

 

Fotogalerie