FRESH SENIOR FESTIVAL 2020

V krásné zahradě Pelléovy vily se můžete těšit na unikátní módní přehlídku, vystoupení písničkáře Václava Koubka nebo skvělého Ivana Hlase! Uvnitř vily nás potom čekají řemeslné dílničky a workshopy jako například vinuté perly, zpracování vlny, modelace se skleněnými střepy a další. Nebude chybět ani festivalová soutěž o zajímavé ceny nebo soutěže v deskových a karetních hrách! Celkovou nekonvenční koncepcí programu chceme upozornit na fakt, že zachování schopnosti hrát si v seniorském věku má velmi příznivý vliv na psychosomatické projevy stárnutí a zároveň prospívá mezigenerační komunikaci. Hlavním mottem a posláním letošního ročníku festivalu jsou hry, pomocí nichž otevíráme rozmanité nabídky aktivit, spojené s neformálními uměleckými vystoupeními, vytvořit atmosféru přátelského sousedského setkání pro každého bez ohledu na věk a místo bydliště. V interiéru Villy Pelé budou ve vyhrazených prostorách probíhat výstavy seniorských prací a ve spolupráci s partnery také poradny a odborné konzultace na vybraná témata, vycházející ze zaměření festivalu. Venkovní prostor poskytne možnost presentace Policie ČR, Městské policie, Life Rescue, Celní správy ČR, dále různých řemeslných dílen včetně workshopů, volnočasových aktivit spřátelených seniorských organizací, nejrůznějším společenským hrám, hudebním a divadelním produkcím. Můžete se těšit mimo jiné i na módní přehlídku a vystoupení Václava Koubka a Tria Ivana Hlase. VÍCE NA: www.freshseniorfestival.cz

Fotogalerie