DIVERZITA ZAHRAD

Lidská populace se neustále zvyšuje a přímo tak ovlivňuje své nejbližší okolí. Vzrostlá zeleň ustupuje městské zástavbě, z přírody mizí hmyz a na něj vázané zpěvné ptactvo. Přednáška Ing. Štěpána Kubíka, PhD.,z České zemědělské univerzity o důležitosti obnovy a tvorby stanovišť, která podpoří svým charakterem zvyšování diverzity nejen v bezprostředním okolí našich obydlí.

 

Fotogalerie