ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE IV., přednáška a exkurze do muzea

Českoslovenští dobrovolníci v srbském vojsku

Vedle slavných legií v Rusku, Francii či Itálii prošlo během první světové války okolo 1 400 československých dobrovolníků službou v srbském vojsku. Tito „srbáci“ bývají neoficiálně označováni za „čtvrtou legii“, i když své vlastní jednotky nikdy nevytvořili. Najdeme mezi nimi skutečné osobnosti československého vojenství – například vůbec prvního československého dobrovolníka Františka Kryštofa. Jsou důkazem, že Čechoslováci stáli na straně vojsk Dohody již od vůbec prvních výstřelů první světové války. Přednáška představí minulost srbských dobrovolníků ve třech časových a místních rovinách mezi lety 1914 až 1918.

Československá legie v Itálii

Složitým vývojem se po Rusku a Francii ustanovila československá legie také v Itálii. I když zde chybělo silné krajanské hnutí, bylo možné se opřít o dostatečné množství válečných zajatců, bývalých vojáků rakousko-uherské armády českého a slovenského původu. Přesto se legionáři na Apeninském poloostrově vypořádat s řadou překážek. O to více se pak snažili prokázat své schopnosti na frontě. Hlavní boje je však čekali až doma, při obraně Československa před Maďarskem. Přednáška představí podmínky z roku 1915 až po boje československo-maďarskou válku v roce 1919.

Po skončení přednášek je možné si individuálně prohlédnout muzejní expozice.

Fotogalerie