ČESKÁ OPERA II, Bedřich Smetana

Bedřich Smetana je téměř synonymem pro českou operu. O něm, jeho dílech, ale i jiných postřezích z operního světa si bude v druhém dílu cyklu povídat paní Eva Kaiserová s Romanem Janálem, operním pěvcem a pedagogem. Beseda je doplněna obrazovými a zvukovými ukázkami vybraných oper.

Na akci je nutné se rezervovat.

Sraz na akci je v 15:40 u kovové plastiky stromu před vchodem do Národní knihovny v areálu Klementina. Jednodušší přístup je z ulice Křižovnické, podél kostela Sv. Salvátora.

Fotogalerie