Zdravotní a místopisná vycházka Starými Střešovicemi

Za historií Střešovic Střešovice nebo-li také Třešovice, od roku 1143 , kdy byly darovány králem Vladislavem II. Strahovskému klášteru, tvořily hospodářské zázemí tohoto kláštera. Zástavba byla značně rozptýlená po obou svazích střešovického kopce. Teprve koncem 18. století nastal značný příliv řemeslníků potřebných na práce při rozšiřování kláštera. Novým zaměstnancům bylo vyčleněn úzký pruh území na severní straně střešovického svahu a tak zde vznikla zástavba malých dělnických domků téměř bez pozemku, kde se chlévy a kolny vylamovaly v pískovcové skále. Staré Střešovice, tak byla pojmenována tato oblast, byly koncem 20. století z velké části zdemolovány na rozdíl od Malých Střešovic, neboli Střešoviček , které se nacházejí na jižním úbočí střešovického hřbetu. Jedná se zde o jeden z nejzachovalejších vesnických souborů na území Prahy s nejstarším domem Střešoviček, který je pozůstatkem bývalé viniční usedlosti Kocourka na stejnojmenné vinici ze 17. století. Z ulice Na Kocourkách sestoupíme ke zvoničce a zahradou usedlosti Kajetánka ke kapli , která je kopií románské kaple Panny Marie v bavorském Altöttingu.

 

Sraz na tuto vycházku je na tramvajové zastávce ,,Baterie", tramvaje č. 1 a č. 2 (zastávka na znamení)

Fotogalerie