Z Pohořelce na Nový svět

Z Pohořelce na Nový svět  

- komentovaná vycházka s Marií Hátleovou malebnou lokalitou mezi Úvozem a Loretánskou ulicí. Místopisný název má původ v  četných požárech, kterými bylo toto místo zasaženo.  Pohořelec si uchoval měšťanský charakter a i dnes působí díky starobylým štítům, mansardám, komínům a prejzovým střechám i domovním znamením poklidným dojmem. Stranou od hlavního turistického ruchu se nachází i malebné zákoutí s křivolakými uličkami a starými domky - Nový Svět, který založil na počátku 14. století purkrabí  Pražského hradu Hynek Berka z Dubé. Stalo se sídlem poddaných, kteří patřili k pomocnému personálu  královského dvora. Zástavba kopírovala původní cestu podél  potoka Brusnice, která těmito místy vedla k osadě Střešovice. 

Sraz v 15:45,  Pohořelec – tramvajová zastávka l.č. 22 - ve směru od Pražského hradu

Fotogalerie