Vycházka Kampa a Karmelitská ulice na Malé Straně

Ostrov odděluje od Malé Strany strouha Čertovka ( dříve Rožmberská ), význačné domy na Kampě - U obrázku Panny Marie, U Modré lišky, palác Lichtenštejnský, Sovovy mlýny, zahradní domek- bývalá koželužna - dnes známá ,,Werichova vila", Maltézské náměstí - ,,Lenonova zeď ", kostel Panny Marie pod řetězem, náměstí Maltézské s lavičkou Václava Havla, Nostický palác, Muzeum hudby v bývalém kostele Máří Magdaleny, kostel Panny Marie Vítězní - ,,Pražské Jezulátko“. Rezervace nutná, počet míst omezen.

Sraz na tram. zastávce Malostranské nám. 

Pořad je primárně určen pro seniory z Prahy 3.