Proč jsme tu potřební..

Otázka, která se vnucuje lidem úměrně jejich klesající samostatnosti a společenskému uplatnění. Jaká je role seniora ve společnosti? Neklesá jeho význam s věkem? Jak se vyrovnat s klesající výkonností i pohyblivostí? Přednáška Ing. Zdenka Svobody.

Vstupenky/místenky na www.kcvozovna.cz/program nebo v kanceláři KC Vozovna (út-čtv 14-17).