Představení Celní správy ČR

Cestovat dnes do zahraničí není naštěstí zase tak velký problém. To, že při přechodu státních hranic existují určitá pravidla a nařízení je také celkem známé, ale jaká konkrétní pravidla a nařízení to jsou, už vždy jasné všem není. Celní správa kromě přechodu státních hranic kontroluje dovoz a vývoz zboží, padělky na českých tržnicích, ale i další agendu, o které běžný občan nemá ani ponětí.