přednáška lektora Policie ČR - PREVENCE ŠIKANY SENIORŮ

Ve spolupráci s Policií české republiky nám profesionální lektor přiblíží problematiku šikany seniorů a představí zásady účinné ochrany a prevence proti tomuto nežádoucímu společenskému chování.