Nový Karlín

Původně dělnický Karlín po záplavách v roce 2002 prochází velkými urbanistickými změnami s mnoha novými hlavně administrativními budovami, které byly navrženy významnými architektonickými studii. Některé z realizací byly odbornou veřejností i oceněné. Průvodkyní bude opět Marie Hátleová. Počet míst omezen, rezervace nutná.

Sraz v 15:50 na Karlínském nám. v ul. Sokolovská u parku.