Na návštěvě u sousedů – Vinohrady

Komentovaná vycházka začne u Orionky a bude pokračovat k Vinohradskému pivovaru, k Azylovému domu Alice Masarykové, podél vil Aloise Dryáka a arch. Antonína Turka, kolem Husova sboru od arch. Pavla Janáka a kolem vil dalších významných architektů a osob na začátku 20. století až do Ruské ulice. Průvodkyní bude Marie Hátleová.

Rezervace místa nutná. Sraz v 15:50 na tram. zastávce Orionka.