Cestopisný film s Martinem Kratochvílem - Skalní kláštery v Etiopii

Na krásném pozadí mnohdy jen horolezecky dostupných a ve skalách vytesaných kostelů objasňuje dokument rozdílnost etiopského ortodoxního křesťanství. To přineslo do Etiopie ve 4. století devět syrských svatých. Všechna tato fakta, včetně odlišného panteonu svatých, i podstatných rozdílů ve věrouce budou ve filmu exponována při prohlídce navýsost přitažlivých skalních klášterů a pousteven převážně ve vysokých horách severní Etiopie. Film srovnává současné evropské křesťanství s dnešní etiopskou ortodoxií a přináší historické důvody výrazných odlišností.

Fotogalerie