Bílá hora

Na místě  střetnutí stavovských vojsk s císařskými stojí prostá, nenápadná mohyla. Porážka stavovských vojsk v bitvě na Bílé hoře znamenala  konec českého stavovského povstání  a ovlivnila další  osud Čechů. Jednoduchá kaple, vystavěná po bitvě v místě vojenského střetnutí k uctění památky padlých vojáků, se stala  základem  budoucího kostela  Panny Marie Vítězné.  Celý komplex je typickým barokním poutním kostelem s ústřední svatyní, obklopenou kaplemi a  ochozem.

Sraz u tram. zastávky Bílá hora. Počet míst omezen, rezervace nutná.