Výtvarný ateliér Fresh Senior - duben 2021

Milí přátelé,

připravili jsme pro vás cyklus on-line výtvarných dílen jako dočasnou náhradu za pravidelné kurzy ve Villa Pellé. Každý týden pošleme Vám, a dalším případným zájemcům o výtvarný ateliér, informace s úkoly a doprovodným textem, kde se dozvíte něco nového ze světa umění a tvůrčí úkol přibližující určitý výtvarný styl nebo umělce.

Bližší informace a zadání prvního úkolu na odkazu zde : 

https://youtu.be/pUi-ehSf73E

Budeme rádi, když nám pošlete fotografii nebo scan svých děl. Případně nám obrázky můžete donést osobně do Galerie Villa Pellé na základě sjednané schůzky nebo v období až bude otevřena pro veřejnost.

Každý z tvůrců dostane za odměnu 2 volné vstupenky do galerie Villa Pellé. Jednotlivá díla budou  po domluvě s autory vystavena ve virtuální galerii na stránkách www.freshsenior.cz

Těšíme se na setkání ve Villa Pellé  - jakmile to bude možné!

Tématem prvního úkolu je SURREALISMUS. Inspirovat se můžete například Maxem Ernstem a jeho obrazem SLON.

 

MAX ERNST

Věděli jste, že…..2.4.1891 se v německém městě Brühl narodil Max Ernst, jeden ze zakladatelů kolínského dadaismu a významný představitel surrealismu?

Max Ernst strávil velkou část života ve Francii a v USA, kam v roce 1941 emigroval. Studoval dějiny umění, filosofii a psychologii. K malířství se dostal jako autodidakt, vytvářel ale také sochařská díla. Během studií se setkal s expresionistickým malířem Hansem Arpem (jeden ze zakladatelů dadaismu v Curychu), který se stal jeho nejlepším přítelem. Zásadní vliv na jeho život, a životy dalších umělců, měla 1. světová válka, kam Ernst roku 1914 narukoval. Do svého deníku si zapsal: "Max Ernst zemřel 1. srpna 1914. K životu se vrátil zpět 11. listopadu 1918 jako mladý muž, jenž se chtěl stát mágem a toužil najít mýtus své doby." Umělci se snažili zpracovat traumatické zážitky z války a pochopit nepochopitelné. Tradiční umění však nestačilo, vytvářeli proto nové směry, které mohly lépe vyjádřit jejich pocity – DADA a surrealismus. Max Ernst stál u počátku obou.

Surrealismus jako něco „nadreálného“ umožnilo umělcům do jejich děl vložit skrytý smysl. Zrod nového směru úzce souvisí metodou výkladu snů S. Freuda z přelomu století. Obrazy s často snovým charakterem nás vedou do oblasti imaginace, fantazie a možného uniknutí ze skutečného života a reality. Manifest surrealismu sepsal André Breton až v roce 1924 a počátky tohoto směru jsou spojovány hlavně s ním, nicméně v díle Maxe Ernsta se s těmito prvky setkáme dříve.

Tipy:

- vytvořte si vlastní zátiší z věcí kolem vás podle snu nebo popusťte uzdu fantazii

- zkuste zátiší namalovat (tužka, vodovky, olejové barvy – co je vám nejbližší)

- z modelíny nebo hlíny můžete vytvořit objekt podle zátiší

 

SLON CELEBES, Max Ernst, 1921

Obraz Maxe Ernsta Slon Celebes patří k jeho nejznámějším dílům. Kombinuje snovou atmosféru surrealismu s kolážovými prvky dadaismu, které následují snahu napodobit různorodé materiály. Ernst v chtěl obraze propojit realisticky vyobrazené složky navozují až halucinogenní efekt s koláží. V centru obrazi je ohromný mechanický slon, z něhož vystupuje hadicovitý chobot na jehož konec připojil Ernst jakousi masku býka. Celebes naznačuje africké rituální objekty, jak dokládá sloup připomínající totem s falickými symboly v pravé části obrazu a již zmíněná býčí maska. Bezhlavá figura v popředí může odkazovat k mýtickému Únosu Europy Diem, který měl podobu býka. Na vrcholu plechového těla slona jsou kolážovitě sestavené geometrické prvky,  odkazující k dada. Na obloze zobrazil v levé části dvě ryby, které navozují pocit, že se scéna odehrává pod vodou.V pravé části je tvar připomínající letadlo se stopami kouře. To může být aluze na „mechanický teror válečné zkušenosti, který odkazuje k textu, který si Ernst zapsat do deníku: Dne 1. srpna 1914 zemřel Max Ernst. Byl vzkříšen 11. listopadu 1918 jako mladý muž, který  se toužil najít mýty své doby.“ Tento text odkazuje k době, kdy narukova a bojoval v 1. světové válce.

 

 

 

Fotogalerie