IMPRESIONISMUS, on line výtvarný atelier, čtvrtý úkol

Milí přátelé,
připravili jsme pro vás cyklus on-line výtvarných dílen jako dočasnou náhradu za pravidelné kurzy ve Villa Pellé. Každý týden pošleme Vám, a dalším případným zájemcům o výtvarný ateliér, informace s úkoly a doprovodným textem, kde se dozvíte něco nového ze světa umění a tvůrčí úkol přibližující určitý výtvarný styl nebo umělce.
Budeme rádi, když nám pošlete fotografii nebo scan svých děl. Případně nám obrázky můžete donést osobně do Galerie Villa Pellé na základě sjednané schůzky nebo v období až bude otevřena pro veřejnost.
Každý z tvůrců dostane za odměnu 2 volné vstupenky do galerie Villa Pellé. Jednotlivá díla budou po domluvě s autory vystavena ve virtuální galerii na stránkách www.freshsenior.cz

Pokračujte tedy s námi v on line výtvarném atelieru a nechte pracovat fantazii naplno....

Je před Vámi poslední, čtvrtý úkol....

Inspirujte se tvorbou impresionistů, kteří používali drobnější tahy štětcem, větších nánosů barev, tvořili v plenéru a používali jako jedni z prvních tzv. komplementární barvyKomplementární barvy - jsou protilehlé barvy na barevném kruhu, které vzájemně podporují svoji barevnost. Pokud vedle například v zelené trávě namalujete červené květy, budou působit nesmírně živě. Pokud byste květy namalovali modře nebo žlutě, v zelené barvě se trochu „utopí“. Pokud budete malovat stín nebo vzdálené objekty, vyzkoušejte „chladné barvy“ jako je modrá nebo fialová, „teplé odstíny“ (červená, teplá žlutá, oranžová) vytvoří naopak dojem blíže položených objektů.

Namalujte si vlastní barevný kruh, abyste si lépe uvědomili vztahy mezi barvami

  1. Plenérová tvorba: běžte si sednou do oblíbeného parku, vezměte si s sebou výtvarné potřeby a malujte. Zkuste zachytit náladu lidí kolem sebe nebo namalovat pohyb (ptáka v letu, hrající si děti, procházející se lidi) a okolní přírodu. Nezabíhejte do detailů, malujte rychle, negumujte.
  2. Vyzkoušejte vytvořit jedno dílo jako pointilisté

výtvarné potřeby - tužka, pastelky, pastel, pastóznější barvy  (olejové, pokud máte nebo temperové barvy)

.https://www.youtube.com/watch?v=qrsTS2XV1mg

IMPRESIONISMUS

Impresionismus se jako výtvarný styl formoval ředu let. Umělci vycházeli z anglické krajinomalby (William Turner, James Constable) a u barbizonských malířů, kteří zásadně malovali přímo v plenéru (Charles Daubigny, Camille Corot, Goustave  Courbet a další). Zásadními prvky malířů směřujících k impresionismu bylo několik: rozvolnění rukopisu až skicovitost, malba v plenéru a malba podle živého modelu. Všechny tyto prvky byly v rozporu s oficiální akademickou tradicí - inscenovaná zátiší, ateliérová malba a přísná preciznost malby.

Éru impresionismu můžeme vymezit 1. až 8. salonem, (1874 - 1886), kde impresionisté vystavovali. Historie tzv. salonů sahají ve Francii  až  do 17. století a od počátku představují velice prestižní platformu. Umělci zde vystavovali svá díla, která byla přísně hodnocena akademiky. Kladně hodnocený obraz tak byl „prověřen“ jako skutečné umělecké dílo. Umělci se nevyhnuli ani odmítavým výsledkům poroty, jako například v roce 1863, kdy se konal tzv. Salon odmítnutých. Mezi malíře, kteří dostali razítko s písmenem „R“ (refusé - odmítnuto), byl v tomto roce i Edouard Manet.

Ten byl pro impresionisty velkým  vzorem, ač se k nim sám nikdy nepřidal. Přijetí nebo odmítnutí tak mělo zásadní vliv na umělecký úspěch.

Roku 1874 se ve dnech 15.4. - 15.5. konala v pařížském ateliéru fotografa Nadara 1. společná výstava těchto umělců pod názvem Société anynome des Artistes, Peintres, Sculptures, Graveurs. Novinář časopisu Charivari, Louis Leroy, uveřejnil v květnovém vydání článek, kde všech 156 obrazů posměšně označil jako „výstavu impresionistů“ a dal celé skupině název podle díla Clauda Moneta „Impression, soleil levant“ (Dojem vycházejícího slunce, 1872)

Mezi impresionisty můžeme řadit mnoho umělců: Camille Pissarra, Berthe Morisota, Mary Cassatt, Pierra Bonnarda, Clauda Moneta, Augusta Renoira, ale i sochař Augusta Rodina, a  mnohé další.

V českém prostředí změny začínají zejména v krajinomalbě a s ní v osobě Julia Mařáka, který  na pražské Akademii založil vlastní krajinářskou školu. Zapomenout nemůžeme ani na Antonína Chittussiho, který tvořil zejména v jižních Čechách, a za kterým se tajně jezdili učit studenti akademie. Mezi jejich studenty, kteří se vydali novými směrem k impresionismu, symbolismu či vlastní cestou patřili: František Kaván, Alois Hudeček, Antonín Slavíček nebo Joža Uprka.

Všechny tyto umělce pojí snaha o zachycení okamžiku - impresi, záblesku slunce na hladině, tetelící se listy v lese, náladu a pocit lidí nebo atmosféru na tržišti. S tím souvisí i rychlé tahy štetcem, pastózní barvy a rádoby nedokončenost maleb. Stejné prvky nalezneme v sochařství - finální díly mají podobu tzv. modellet, která dříve sloužila jako skica pro sochu. Umělci tak do děl vnesli pohyb, vzduch, déšť i padající sníh. Jejich obrazy doslova ožily, nedokonalosti tahů a nervózní linky nenechají diváka v klidu.

Ne všichni umělci zůstali u impresionismu. Tato cesta byla často jen etapa v jejich tvorbě, experiment, který vyčerpali, aby sebe i další mohli posunout o krok dál k pointilismu, symbolismu, secesi a dalším. Impresionismus zasáhl také oblast hudby. Nejznámějším skladatelem je patrně Claude Debussy či u nás Josef Suk.

Jistou variantou, která se vyvinula z imresionismu je tzv. pointilismus. Georges Seurat a Paul Signac stáli u jeho zrodu. Jejich obrazy jsou tvořeny malými barevnými skvrnami, které se skládají  do obrazu až  na sítnici, při odstoupení dále od obrazu.

Fotogalerie