DADAISMUS, on line výtvarný atelier, třetí úkol

Milí přátelé,
připravili jsme pro vás cyklus on-line výtvarných dílen jako dočasnou náhradu za pravidelné kurzy ve Villa Pellé. Každý týden pošleme Vám, a dalším případným zájemcům o výtvarný ateliér, informace s úkoly a doprovodným textem, kde se dozvíte něco nového ze světa umění a tvůrčí úkol přibližující určitý výtvarný styl nebo umělce.
Budeme rádi, když nám pošlete fotografii nebo scan svých děl. Případně nám obrázky můžete donést osobně do Galerie Villa Pellé na základě sjednané schůzky nebo v období až bude otevřena pro veřejnost.
Každý z tvůrců dostane za odměnu 2 volné vstupenky do galerie Villa Pellé. Jednotlivá díla budou po domluvě s autory vystavena ve virtuální galerii na stránkách www.freshsenior.cz

Pokračujte tedy s námi v on line výtvarném atelieru a nechte pracovat fantazii naplno....
ÚKOL:

- vytvořte koláž v duchu dadaismu
- můžete využít výstřižky z novin (obrázky, písmena, slova)

DADA nebo dadaismus jako hnutí vzniklo v roce 1916 ve Švýcarském Curychu. Umělci dadaismus nepo-važovali za umělecký směr, ale jeho opak, protože umění se zabývá estetikou, za to DADA ji ignoruje. Umělci snaží, aby jejich díla neměla žádný smysl (podobně jako jim nedávala smysl válka), často vytrho-vali použité objekty z kontextu. Marcel Duchamp témto způsobem vytvářel tzv. „ready-made“ obekty - žehličku s hroty na žehlící ploše; sušák na lahve; kolo připevněné na stoličku ad. Projevy Dadaismu najdeme také v literatuře, kde se obdobně promítala absurdita s divokostí projevu (Ursonata malíře Kurta Schwitterse). Mezi oblíbené patřily kolážové techniky, které umožňovali jednodochu propojení nesourodých a odporujících si obrazových prvků i slov. Hnutí dada by se dalo přirovnat k zoufalému „slonu v porcelánu“, který boří tradice turbulentním a hlasitým projevem. Jestliže surrealisté jemným způsobem naznačovali neskutečné, dadaisté se s vervou pustili do přímého zhmotňování absurdního, pěstuje hravost a otevřeně bojuje proti hlouposti doby, ve které žije.

K významným osobnostem dadaismu patřili například: Marcel Duchamp, Hans (Jean) Arp, Man Ray, Hu-go Ball a mnozí další.

Ursonate, Kurt Schwitters: odkaz

V Praze existovalo Divadlo Dada ( 1927-1928) jako experimentání scéna, kterou po roztvžce v Osvobo-zením divadle založil Jiří Frejka a E.F.Burian. Jejichprodukce navazovala na dadaistické hnutí a vedla k odporu a provokatismu. V několik předsatveních vystoupili také J. Werich a J. Voskovec. Jako spolu-pracující výtvarníci se přidal například František Muzika.

Inspirativní video na odkazech :

https://www.youtube.com/watch?v=oeosT_6vG7g&t=20s

https://www.youtube.com/watch?v=5RZL7ihqlig

 

Fotogalerie