Léčba hudbou a uměním

Jak může arteterapie a muzikoterapie pozitivně ovlivnit psychiku ve stáří prozradí lektorka Mgr. art Adriana Rohde Kabele, dlouholetá trenérka paměti, výtvarnice, vedoucí Arte dílen a muzikoterapie pro seniory a v neposlední řadě aktivizační pracovnice v pražském domově pro seniory Nová slunečnice.