Dobytí Severního pólu

Dobytí Severního pólu Čechem Karlem Němcem 5. dubna 1909 - Severské drama Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoljaka a Járy Cimrmana v podání veselského ochotnického spolku CIMRFRAJ. Hra pojednává o statečné výpravě českých polárníků, kteří dobyli severní pól o den dříve, než Američan Robert Peary.