Název kurzu

Kdy probíhá
Typ
Vedoucí kurzu

Dvouhodinový výtvarný kurz amatérské malby a kresby pod odborným vedením ak. mal. Milady Gabrielové, která se všem zájemcům věnuje osobně a poradí jaký postup, barvu, či náčiní zvolit, aby dílo dopadlo co nejlépe.

Cena je 1200 Kč + 150 Kč na pomůcky.

Kurz se nekoná ve dnech státních svátků.

Přihlásit se můžete:

PO—PÁ 10.00—14.00
na tel. č. 224 326 180 anebo emailem na adresu info@porteos.cz

ÚT—ČT 10.00—12.00
v klubovně ve VILLE PELLÉ, Pelléova 10, Praha 6

Akademická malířka MgA. Milada Gabrielová dlouhodobě vede výtvarný kurz pro Fresh senior. Oblíbená lektorka osobním přístupem ke všem, kteří kurz navštěvují, poradí a dokáže kreativními nápady a postupy ukázat, jak dál pokračovat, aby výtvarné dílo dopadlo co nejlépe.

15 lekcí

06/02—29/05 2018
Sál v přízemí

Dvouhodinový výtvarný kurz amatérské malby a kresby pod odborným vedením ak. mal. Milady Gabrielové, která se všem zájemcům věnuje osobně a poradí jaký postup, barvu, či náčiní zvolit, aby dílo dopadlo co nejlépe. 

Cena 15 dvouhodinových lekcí stojí 1200 Kč + 150 Kč na pomůcky.

Přihlásit se můžete:

PO—PÁ 10.00—14.00
na tel. č. 224 326 180 anebo emailem na adresu info@porteos.cz

ÚT—ČT 10.00—12.00
v klubovně ve VILLE PELLÉ, Pelléova 10, Praha 6

Akademická malířka MgA. Milada Gabrielová dlouhodobě vede výtvarný kurz pro Fresh senior. Oblíbená lektorka osobním přístupem ke všem, kteří kurz navštěvují, poradí a dokáže kreativními nápady a postupy ukázat, jak dál pokračovat, aby výtvarné dílo dopadlo co nejlépe. 

15 lekcí

06/02—29/05 2018
Villa Pellé - sál v přízemí

Kondiční a rehabilitační cviky jsou zaměřené na protahování a posilování důležitých svalových struktur, cvičení hybnosti kloubů a prevence bolesti různých částí zad, posilování svalů pánevního dna a obecné kondiční cvičení, které není zaměřené na výkon, ale na celkovou hybnost organismu. Cvičí se i na podložkách, které jsou k dispozici.

Cena kurzu 1200 Kč/20 hodinových lekcí.

Přihlásit se můžete:

PO—PÁ 10.00—14.00
na tel. č. 224 326 180 anebo emailem na adresu info@porteos.cz

ÚT—ČT 10.00—12.00
v klubovně ve VILLE PELLÉ, Pelléova 10, Praha 618 lekcí

17/01—30/05 2018
Villa Pellé - sál v přízemí

Kurz angličtiny pro mírně pokročilé, ve kterém odhodíte ostych mluvit a naučíte se nejen správné výslovnosti, ale spoustu nových slov a idiomů.

Cena kurzu - 1320 Kč/ 22 lekcí.

Přihlásit se můžete:

PO—PÁ 10.00—14.00
na tel. č. 224 326 180 anebo emailem na adresu info@porteos.cz

ÚT—ČT 10.00—12.00
v klubovně ve VILLE PELLÉ, Pelléova 10, Praha 6

Lektor Karel Světlík má bohaté zkušenosti s vedením výuky angličtiny i z Karlovy univerzity kde rovněž působí. Studenti na jeho hodiny velmi rádi chodí a cení si jeho trpělivého přístupu.

20 lekcí

17/01—13/06 2018
Villa Pellé - klubovna

Anglická konverzace pro pokročilé zaměřená na mluvení a poslech angličtiny pod vedením pana Karla Světlíka. 

Cena kurzu - 1320 Kč/ 22 lekcí.

Přihlásit se můžete:

PO—PÁ 10.00—14.00
na tel. č. 224 326 180 anebo emailem na adresu info@porteos.cz

ÚT—ČT 10.00—12.00
v klubovně ve VILLE PELLÉ, Pelléova 10, Praha 6

Lektor Karel Světlík má bohaté zkušenosti s vedením výuky angličtiny i z Karlovy univerzity, kde rovněž působí. Studenti na jeho hodiny velmi rádi chodí a cení si jeho trpělivého přístupu.

20 lekcí

17/01—13/06 2018
Villa Pellé - klubovna

Kurz angličtiny pro mírně pokročilé, ve kterém odhodíte ostych mluvit a naučíte se nejen správné výslovnosti, ale spoustu nových slov a idiomů.

 

Cena je 1320 Kč/ 22 lekcí.

Přihlásit se můžete:

PO—PÁ 10.00—14.00
na tel. č. 224 326 180 anebo emailem na adresu info@porteos.cz

ÚT—ČT 10.00—12.00
v klubovně ve VILLE PELLÉ, Pelléova 10, Praha 6

Lektor Karel Světlík je trpělivý a zkušený lektor, který vede kurzy angličtiny nejen pro Fresh senior, ale působí i na Karlové univerzitě. Naši studenti si jej velmi chválí. 

20 lekcí

17/01—13/06 2018
Villa Pellé

Jazykový  kurz francouzské konverzace pro pokročilé, který je zaměřený hlavně na povídání a poslech v tomto zvukomalebném jazyce se zkušenou a milou lektorkou paní Krejcarovou.

 Cena kurzu - 1890 Kč/ 21 lekcí v délce 1,5 hodiny.

Přihlásit se můžete:

PO—PÁ 10.00—14.00
na tel. č. 224 326 180 anebo emailem na adresu info@porteos.cz

ÚT—ČT 10.00—12.00
v klubovně ve VILLE PELLÉ, Pelléova 10, Praha 6

Jarmila Krejcarová je srdečná a trpělivá lekrorka francouzského jazyk, která kurzy pro Fresh senior vede již několik let.

19 lekcí

18/01—07/06 2018
Villa Pellé - klubovna

Jazykový kurz francouzské konverzace pro mírně pokročilé, na kterém odbouráte ostych mluvit a naučíte se správné výslovnosti. 

Cena kurzu - 1890 Kč/21 lekcí v délce 1,5 hodiny.

Přihlásit se můžete:

PO—PÁ 10.00—14.00
na tel. č. 224 326 180 anebo emailem na adresu info@porteos.cz

ÚT—ČT 10.00—12.00
v klubovně ve VILLE PELLÉ, Pelléova 10, Praha 6

Jarmila Krejcarová - jazyková lektorka se srdečným a trpělivým přístupem. Kurz pro Fresh senior vede již několik let a studenti se rádi na tyto kurzy vrací.

 

 

19 lekcí

18/01—07/06 2018
Villa Pellé - klubovna

Tai Ji (tai chi) je důmyslné i komplexní tradiční čínské cvičení, které vede ke zlepšení lidského zdraví, zažehnání nemocí, zpomalení procesu stárnutí i dosažení dlouhověkosti. Původně se jednalo o bojové umění vycházející z filozofie a pochopení principů Tai Ji.

Pohyby při cvičení jsou pomalé, tělo má být uvolněné. Plynulé pohyby umožňují našemu vědomí čas vnímat samotný pohyb a celkový pocit našeho těla, umožňují postupně vylepšovat tělesnou i dechovou koordinaci. Mysl se při cvičení vyladí do stavu klidu a otevřené vnímavosti. Uvolněné spočinutí v přítomnosti je uzdravující nejen pro naši mysl a emoce, ale pro celé tělo, které může optimálně využít své samoozdravné procesy.

Cvičení je vhodné pro zájemce v seniorském věku.

Cena 19 hodinových kurzů je 1520 Kč.

Kurz bude otevřen pouze v případě jeho naplnění!

Přihlásit se můžete:

PO—PÁ 10.00—14.00
na tel. č. 224 326 180 anebo emailem na adresu info@porteos.cz

ÚT—ČT 10.00—12.00
v klubovně ve VILLE PELLÉ, Pelléova 10, Praha 6

Mgr. Lenka Ryšková se cvičení Tai Ji věnuje od roku 1996. Cvičí styl Yang.

17 lekcí

01/02—07/06 2018
Villa Pellé - sál v přízemí

Přichystali jsme nové cvičení s cílem zpevnit své tělo pomocí správně zvolených cviků, správného dýchání a bez použití čínek, závaží apod. 

Cvičení bude probíhat i na příchystaných podložkách.

Cvičení je vhodné pro zájemce v seniorském věku, kteří nemají problém se vstávaní z podložky. 

Cena 15 hodinových kurzů je 900 Kč.

Kurz otevřeme pouze v případě jeho naplnění. 

Přihlásit se můžete:

PO—PÁ 10.00—14.00
na tel. č. 224 326 180 anebo emailem na adresu info@porteos.cz

ÚT—ČT 10.00—12.00
v klubovně ve VILLE PELLÉ, Pelléova 10, Praha 6

Lektorka paní Marta

15 lekcí

18/01—10/05 2018
Villa Pellé - sál v přízemí

Partneři Fresh Senior