Tvůrčí dílna s MgA. Miladou Gabrielovou

Na Tvůrčí dílně si připomeneme upálení Mistra Jana Husa. Vzpomeneme na oheň, který se z jeho hranice rozšířil celou Evropou, a budeme vzdorovití. Podle svého uvážení si vytvoříme pohlednici, či upomínkové kartičky nebo kacířskou korunu. Pracovními pomůckami bude papír, tiskátka, barvy, nůžky.....