Loučíme se se sezónou

Poslední předprázdninové setkání Fresh senior se zpěvem, špekáčky a ohněm. Při nepřízni počasí pořad bez ohně. Pořad skončí v 18 hodin. V září se těšíme opět na viděnou!